Onze tarieven per 1 juli 2018.

 

WANNEER 6% BTW

Op arbeidsloon bestemt voor onderhoud aan woningen van prive personen mag 6% btw worden berekend. Dit geldt dus NIET voor bedrijven

Het betreft woningen ouder dan twee jaar. Hieronder kunt u een een kopie van wat er op de website van de belastingdienst staat lezen:

Het 6%-tarief voor het verbouwen en herstellen, isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

  • woningen die tijdelijk leeg staan
  • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
  • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
  • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
  • studentenwoningen
  • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
  • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
  • woonboten en woonwagens

 

Hierbij gelden 2 voorwaarden: de woonboot of woonwagen moet aangesloten zijn op verschillende voorzieningen, zoals gas, water en licht. Daarnaast moet de woonboot of -wagen alleen bestemd zijn om permanent op 1 plek bewoond te worden.

garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen Tuinen horen niet bij de woning.

garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning

panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
afzonderlijke garageboxen
vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
hotels en pensions
asielzoekerscentra
ziekenhuizen
internaten

Hier kunt u het hele artikel lezen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/woningen_ouder_dan_2_jaar