VOORRIJKOSTEN

Voorrijkosten worden berekend indien de gehele werkzaamheden minder dan 4 duren.

Indien u ons werk kan clusteren, bijvoorbeeld samen met de buren, dan worden er natuurlijk geen voorrijkosten berekend.

AFVAL

Wij nemen uw afval mee aan het einde van de klus. Opgeruimd staat netjes. Wij moeten echter het afval aanbieden als bedrijfsafval en berekenen daarom een kiloprijs. Het gewicht wordt geschat als het gaat om een beperkte hoeveelheid.

KLEIN MATERIAAL

Met klein materiaal bedoelen we:

spijkers, schroeven, pluggen, etc, wanneer er niet volledige verpakkingen nodig zijn

slijpkosten van zaagbladen, beitels, sloophamers,etc

schuurpapier, plamuur, kit, terpentine, schoonmaakdoekjes, etc wanneer er niet volledige verpakkingen nodig zijn

brandstof, olie en onderhoud aan zwaardere machines voor zover dit beperkt is

brandstof voor de bedrijfswagen tijdens het ophalen van materiaal, gebruik van een aanhanger, etc

slijtage van diamant zaagbladen, waarvan een deel van het blad gebruikt wordt

afdicht tape, folie, plakband, etc

etc

Het bedrag van klein materiaal wordt over alle gewerkte uren berekend.

TARIEVEN JEKOBOUW PER 1 JANUARI 2017

Omschrijving ex btw 6%btw 21%btw
Uurtarief € 39,00 € 41,34 € 47,19
Bouwtarief klusomvang > € 10.000,- € 35,00 € 37,10 € 42,35
Voorrijkosten normale uren € 25,00 € 26,50 € 30,25
Voorrijkosten op werkdagen tussen 16:00 en 22:00 € 50,00 € 53,00 € 60,50
Voorrijkosten in weekend, ’s nachts of feestdagen € 125,00 € 132,50 € 151,25
Afval meenemen per KG € 0,53 € 0,64
Kleinmateriaal per uur € 1,85 € 2,24
Parkeerleges in Groningen stad (indien van toepassing) € 2,55      € 2,55 € 2,55

WANNEER 6% BTW

Op arbeidsloon bestemt voor onderhoud van woningen mag 6% btw worden berekend.

Het betreft woningen ouder dan twee jaar. Hieronder een kopie van wat er op de website van de belastingdienst is te lezen:

Het 6%-tarief voor het verbouwen en herstellen, isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

woningen die tijdelijk leeg staan

aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen

de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners

gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden

studentenwoningen

kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning

een tweede woning die permanent bewoond mag worden

woonboten en woonwagens Hierbij gelden 2 voorwaarden: de woonboot of woonwagen moet aangesloten zijn op verschillende voorzieningen, zoals gas, water en licht. Daarnaast moet de woonboot of -wagen alleen bestemd zijn om permanent op 1 plek bewoond te worden.

garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen Tuinen horen niet bij de woning.

garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning

panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
afzonderlijke garageboxen
vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
hotels en pensions
asielzoekerscentra
ziekenhuizen
internaten

Hier kunt u het hele artikel lezen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/woningen_ouder_dan_2_jaar

© Copyright 2017 Jekobouw Groningen